​Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Opsterland is ondergebracht in het Gebiedsteam van de gemeente Opsterland.
U kunt voor informatie over opvoeden en opgroeien vanaf medio 2017 terecht op www.vraagwijzeropsterland.nl.

Voor informatie, advies of ondersteuning over opvoeden en opgroeien kunt u contact opnemen met het Gebiedsteam:
bel (0512) 386 222 of e-mail naar gebiedsteam@opsterland.nl.


Beetsterzwaag

Hoofdstraat 82 (gemeentehuis)
ma. t/m vr. 09.00 - 12.30 uur

Gorredijk

Schansburg 1 (bibliotheek)
ma. 14.30 - 16.30 uur

Ureterp

Lijteplein 9 (bibliotheek)
woe. 14.30 - 16.30 uur